תנועה במישור בהשפעת כח קבוע

השאלות והפתרונות המובאים כאן פורסמו בעיתון "תהודה". זכויות היוצרים על השאלות הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. הפיתרונות אינם מטעם משרד החינוך.

דפי הנוסחאות


השאלה משלבת אנרגיה מכנית ושימורה
זריקה אופקית ותנועה יחסית.