על ברווזים ואנטי ברווזים

 

מאמר מאת: ד. אגמון, המכינה הקדם אקדמית, הטכניון, חיפה.

וודי אלן טוען שאישתו היא ממש אינפנטילית. היא תמיד גונבת לו את הברווזים מהאמבטיה... ואכן יש הנאה ילדותית, לא מבוטלת, בלהציף ברווזים וגופים אחרים. מאמר זה מנסה "למסד את האינפנטיליות" ולבחון לא רק מדוע צף הברווז, אלא בעיקר באופן בו מתייצב גופו ביחס לפני הנוזל.

  גוף הכתבה, מתוך: תהודה כרך 22(1), יוני 2001