מאמרים

שיטה גרפית לפתרון בעיות בליסטיקה

מאמר מאת רון גולדרינג.
הדרך המקובלת לפתור בעיית בליסטיקה מתבססת על פתרון מערכת משואות התנועה בציר האופקי ובציר האנכי. המחבר פיתח דרך פיתרון אלטרנטיבית: דרך גראפית, הדורשת מחוגה וסרגל. הפתרון מתקבל ע"י
מציאת נקודות החיתוך של שני מעגלים.

ברטה הגדולה, תותח ארוך טווח ממלחמת העולם הראשונה-קירוב ראשוני ופתרון נומרי של המסלול

באביב 1918, בשלהי מלחמת העולם הראשונה, נחתו 351 פגזי תותח בפריז. פגזים אלו נורו ממרחק של 115 ק"מ ע"י הגרמנים באמצעות תותח מיוחד שבנו שנקרא "ברטה הגדולה". הפגזים גרמו ל-256 הרוגים ולכ-620 פצועים אך לא השפיעו על מהלך המלחמה. מה היתה התגלית שאפשרה לגרמנים להגדיל את טווח הפגזים פי ארבעה ממה שהשיגו הטובים שבתותחים של אותם ימים?
ח. יצחק, תהודה כרך 22(1), יוני 2001.