יונים במלכודת האם כח קולון בין שני מטענים חיוביים הוא תמיד דוחה?

מאמר מאת פרופ' ד. זייפמן, המחלקה לפיזיקה של חלקיקים, מכון וייצמן למדע.

 לפני כחמש שנים הוחלט במכון וייצמן לתכנן טיפוס חדש של מלכודת לאלומות יונים (חלקיקים טעונים) הנעים במהירות מוגדרת היטב. הרעיון הבסיסי הוא פשוט: לכידת יונים באופן דומה לאופן בו לוכדים אור בין שתי מראות. ההבדל בין אור ליונים ברור: האור מורכב מפוטונים חסרי מסה והחלקיקים הטעונים הם מסיביים, הפוטונים נעים במהירות של 300,000 ק"מ בשניה והיונים במהירויות של 140 ק"מ לשניה. עם זאת קיים דימיון בין תנועת פוטונים בהשפעת אלמנטים ממקדים לבין תנעת חלקיקים טעונים בהשפעת שדות חשמליים. הליכה בכיוון מחקרי זה מראה שרעיונות פשוטים ביותר עשויים להוביל לתוצאות מדהימות, לחלוטין בלתי צפויות מראש.

מלכודת יונים ליניארית. מתוך גוף הכתבה.

  גוף הכתבה, מתוך: תהודה 23(1) ספטמבר 2002