רגע לפני ההגשה

אירגון וסדר
וודא כי עמדת העבודה מסודרת ומאורגנת לחזרה לפחות על מדידה אחת בפני הבוחן.

הצגת תוצאות הניסוי
את תוצאות הניסוי יש להציג בשני שלבים: ע"י טבלה / טבלאות, ע"י גרף / גרפים.

1. בהצגה ע"י טבלה יש להקפיד על:
א. כותרת לטבלה
ב. כותרת לכל עמודה
ג. בכל כותרת של עמודה יש להוסיף יחידות מדידה מתאימות.

2. בהצגה ע"י גרף יש להקפיד על:
א. בחירה נבונה של סוג הגרף (לרוב זהו גרף x-yבו מוצגות תוצאות המדידה ע"י נקודות).
ב. כותרת לגרף
ג. שמות לצירים + יחידות מדידה מתאימות.
ד. בדיקת השנתות לצירים:
- האם יש בהם מספיק שנתות?
- האם המרווח בין השנתות תוכנן באופן נבון.
ה. במידה והגרף משורטט באופן ידני יש לשרטט אותו רק על נייר מילימטרי.
במידה והגרף משורטט ע"י המחשב הקפידו להוסיף קווי רשת.

ניתוח הממצאים
-  הוספת קו מגמה לגרף הוא חלק מניתוח הממצאים. לכל קו מגמה הקפידו להוסיף גם את הפונקציה המתארת אותו ואת ערך מקדם המתאם.
-  יש לתרגם את הפונקציה מערכי x-y לערכים הרלוונטים בניסוי.
-  יש להסביר את המשמעות של השיפוע ושל נקודות חיתוך הצירים (בד"כ הבוחן שואל על כך).
-  וודאו שביצעתם את כל שלבי הניסוי, ומסקנותיכם מהניסוי ברורות לכם ותואמות את מטרת הניסוי.

בהצלחה!

מתכונת רגילה