מעבדה במתכונת רגילה

עדכון אחרון: 12.09.2006

במתכונת זו נבחנים על 10 ניסויים ידועים מראש: 4 במכניקה, 3 באלקטרומגנטיות ו-3 בקרינה וחומר.

ביום הבחינה התלמיד מוציא פתק ממאגר פתקים שעל כל אחד מהם רשום שמו של אחד מהניסויים שעליו הוא יבחן. החלפת הניסוי (באמצעות הגרלת פתק נוסף) תגרום להורדת 10 נקודות.

במהלך הבחינה התלמיד יערוך את הניסוי, יציג תוצאות ויענה בע"פ על שאלות תיאורטיות ומעשיות.

מתכונת זו אינה מיועדת לנבחן משנה או לנבחן אקסטרני.

בהצלחה!


דרישות וקריטריונים להערכה

הסבר על הנדרש בבחינת המעבדה במתכונת הרגילה וקריטוריונים להערכת הבחינה.

רגע לפני ההגשה

טיפים לבדיקה בטרם הגשת טופס הבחינה או דו"ח המעבדה.