פרי יכול לצוף?

מדוע גופים צפים?, מדוע ספינה גדולה צפה בעוד אבן קטנה שוקעת? האם לימון/קלמנטינה צפים או שוקעים? כדי לבדוק זאת הינך זקוק ל-:
- קנקן מים רחב מלא במים.
- קלמנטינה או לימון לא מקולפים.

שים את הלימון/קלמנטינה בתוך קנקן המים. האם הפרי צף או שוקע?

קלוף את הפרי ושים אותו כעת שוב בקנקן המים.  האם הפרי צף או שוקע?

קח חתיכה מהקליפה שקילפת ושים אותה בתוך קנקן המים. האם היא צפה או שוקעת?
 
התשובה לשאלה מדוע גופים צפים קשורה למושג הצפיפות. אם לגוף צפיפות קטנה משל המים הוא יצוף, אך אם צפיפותו גדולה מהצפיפות של המים הוא ישקע. בשני המקרים הראשונים מדובר באותו הפרי, מדוע אם כך במקרה הראשון הוא צף ובשני הוא שוקע. התשובה תמונה במקרה השלישי- בגלל הקליפה. הקליפה שנועדה להגן על הפרי עשויה ברובה מאוויר, ולכן הצפיפות שלה קטנה מצפיפות המים- ועל כך העידה העובדה שהקליפה צפה במים. הצפיפות של הפרי גדולה מצפיפות המים ולכן הוא שוקע. כאשר הקליפה עוטפת את הפרי היא צפה ומחזיקה את הפרי מעל פני המים, כמו ספינה שתחזיק אבן מעל פני הים, בעוד שללא הספינה האבן תשקע.

 

מתוך: