הרעדת חוט להט בעזרת מגנט

 


מה הקשר בין חשמל למגנטיות?
כדי לוודא שאכן יש קשר בניהם, ניתן לבצע את הניסוי הבא. לצורך כך הנך זקוק ל-:
-  מגנט חזק
-  נורת להט בתוך בית מנורה, עדיפה מנורה שבה חוט הנלהט קרוב מאוד לזכוכית. הפעל את הנורה בעזרת שקע חשמלי שאליו מספק המתח מחברת החשמל (ולא ע"י שנאי/סוללה).

כשהמנורה דולקת הצמד את המגנט אל הזכוכית של המנורה והבט בחוט הלהט. הוא רוטט.
מדוע?
החשמל המסופק מחברת החשמל הוא מתח AC. מתח זה משתנה בגודלו אך גם בכיוונו כך שכיוון הזרם דרך חוט הלהט משתנה 50 פעמים בשניה. הזרם יוצר שדה מגנטי, ולכן חוט הלהט מתפקד כמגנט. בכל כיוון זרימה הוא יוצר שדה מגנטי בכיוון המתאים לכיוון הזרימה, כך שכיוון השדה המגנטי משתנה אף הוא 50 פעמים בשניה.
כשמקרבים שני מגנטים זה לזה יכול לקרות אחד מהשניים: או שהם ימשכו, או שהם ידחו-תלוי אילו קטבים של המגנט קירבנו זה לזה.
קירוב המגנט אל חוט הלהט כשזורם דרכו הזרם גורם למשיכה או לדחיה- תלוי בכיוון השדה המגנטי שנוצר ע"י הזרם. הדחיה והמשיכה גורמים לרטט בחוט הלהט.

מתוך: