התנגשות חד מימדית

את הניסוי הבא עליך לבצע עם שני כדורים, אחד גדול והשני קטן יותר ובחדר עם תקרה גבוהה. הנח את הכדור הקטן מעל לכדור הגדול, וכעת הפל חופשית את הכדורים. (הזהרו על הפנים) לאחר שהכדור הגדול פוגע ברצפה, הכדור הקטן עף למעלה. למה? כאשר הכדורים נופלים חופשית, הם מעט נפרדים זה מזה. הכדור התחתון פוגע ברצפה ומנתר חזרה. בדרכו חזרה מעלה הוא פוגע בכדור הקטן הנע לעברו. ההתנגשות היא חד מימדית בין שני גופים בעלי מסות שונות. אנרגיה עוברת מהכדור בעל המסה הגדולה לכדור הקטן, וזה האחרון מנתר מעלה.

מה יקרה כאשר הכדור הגדול יונח על הכדור הקטן? – את זה אנחנו משאירים לכם לבדוק.

מתוך: