אשליה אופטית- חור בכף היד?

כדי לגרום לכך שכשתביט בידך תראה חור בכף היד עליך להצטייד בנייר שניתן לגלג אותו לגליל, או בגליל ריק של נייר טואלט.
אחוז את גליל הניר בידך האחת קרוב לכף ידך השניה. הבט דרך הגליל עם עין אחת, ועם העין השניה הבט בכף ידך. בתוך שניות תראה חור בכף ידך.

למה?
כשאור מגיע מעצם כלשהו אל עיננו, אור זה יוצר תמונה על רישתית העין. המוח מתרגם את התמונה הזאת ובכך מתבצעת פעולת הראיה ואנחנו מבחינים בעצם. בד"כ נשלח מידע דומה מהרישתית של כל עין אל המוח,  וע"י שילוב של שתי התמונות אנחנו רואים עצמים. במקרה זה מתקבלת תמונה שונה על הרישתית של כל עין: באחת עיגול (של הגליל) ובשניה כף היד. המוח שמשלב שתי תמונות אלה יחד מתרגם את מה שאנחנו מתכלים עליו כחור בתוך כף היד.

 

מתוך: