מדידת זמן תגובה

 

 

כמה מהר את או אתה מגיבים?
בקש מחברך להחזיק סרגל ארוך באופן מאונך. אחוז בסרגל קרוב ליד של חברך, ושחרר את אצבעותיך כך שהסרגל יוכל להחליק בניהן ללא מגע, ועדיין אצבעותיך תהינה קרובות ככל האפשר לסרגל. הבט במספר המופיע על פני הסרגל במקום שבו נמצאות אצבעותיך. בשלב מסויים, מבלי לתאם זאת איתך, חברך יעזוב את הסרגל. עליך לתפוס את הסרגל כמה שיותר מהר. הבט כעת במספר שעל הסרגל בו אוחזות אצבעותיך את הסרגל, וחשב את המרחק שעבר הסרגל מהרגע שבו חברך שיחרר אותו ועד שאתה תפסת אותו. לחץ כאן כדי לדעת מהו זמן התגובה שלך.