מעבדה

הניסוי הוא חלק בלתי נפרד ממקצוע הפיזיקה. הניסוי מאפשר את הכרת התאוריה והעקרונות שלה בצורה חווייתית ופעילה.

5 יחידות לימוד

בחינת המעבדה מהווה יחידת לימוד אחת מתוך חמש היחידות. הבחינה יכולה להיערך באחת משתי מתכונות:

3 יחידות לימוד

החל מקיץ 2010 יחוייב גם תלמיד הלומד פיזיקה בהיקף של 3 יח"ל להיבחן בבחינת הבגרות במעבדה. הבחינה מהווה 0.5 יחידת לימוד.

בניית גרף בעזרת ה-Excel

פעילות: מה לא בסדר בגרפים?

מצאו את הטעויות באופן שבו שורטטו הגרפים הנתונים. מאת: אירינה ויסמן, המרכז הארצי למורי הפיזיקה, מכון ויצמן למדע, רחובות.

שגיאות מדידה

שגיאה שיטטית, שגיאה מקרית/אקראית, שגיאה מוחלטת ושגיאה יחסית. מתוך אתר פיזיקה בבית ספר חוגים, חיפה.

טורניר בפיזיקה ע"ש שלהבת פריאר (טורניר הכספות)

צמ"ד מזמין תלמידים מכיתות י"א–י"ב הלומדים פיזיקה ברמה גבוהה, להשתתף בטורניר בפיזיקה על שם שלהבת פריאר המתקיים מדי שנה במכון ויצמן למדע. הטורניר מעמיד בפני התלמידים אתגר אמיתי של לימוד עקרונות פיזיקליים שונים באמצעות יישומם המעשי בפיתוח מנגנוני נעילה לכספות. חלק מהמשתתפים זוכים בציון 100 בבחינת הבגרות במעבדה בפיזיקה.

אסטרוטופ

עבודת חקר באסטרונומיה המבוצעת ע"י תלמידים בכיתות י"א, י"ב במסגרת לימודי הפיזיקה

פיזיקה ותעשיה

תוכנית "פיזיקה ותעשיה" הינה תוכנית חדשנית שמטרתה לקשר בין תלמידי החטיבה העליונה המתמחים בפיזיקה לבין עולם התעשיות עתירות הידע (כמו התעשייה האלקטרו-אופטית), המתפתחות בקצב מהיר תוך היענות לצרכים בתחומים מגוונים כמו בטחון, תקשורת ורפואה.

ספרים