quiz

הוראות

- כדי להגיע למבחן לחצו על שמו.

- עליכם לענות על כל השאלות.

- בסיום כל תשובה עליכם ללחוץ על מספר השאלה המופיע בסיומה.

- בסיום המבחן עליכם ללחוץ על "סיום המבחן".

בהצלחה!

מעוניינים בקבלת עזרה המתייחסת לתוכן בפיזיקה?- הכנסו לקבוצת הדיון המתאימה.

נתקלתם בבעיה טכנית בהפעלת המבחן?- כתבו לנו.

 

כח המתיחות.

כח המתיחות במצבי התמדה.

כח החיכוך הסטטי

החיכוך הסטטי במצבי התמדה.

החוק השלישי של ניוטון

כח ומשקל

כח, מהירות ותאוצה

שאלון תאוצה

הבנת מושג "ווקטור התאוצה" בתנועות שונות.