אתר עזר סיפת"ח

19/05/2014

סיכומי פיזיקה תיכונית חופרת. באתר ניתן למצוא מצגות ודפי תירגול בנושאים הנלמדים בתיכון ובנושאים ובנושאים נוספים.

ניתן למצוא את האתר במדורים "אתרי עזר" במכניקה, אלקטרומגנטיות וקרינה וחומר.