יש לכם אנרגיה לשנות?!
13/06/2013

 

מחנה קייץ יחודי יתקיים השנה בניצנה לבוגרי כיתות ט' ו-י'. המחנה יעסוק באנרגיות מתחדשות וימשך כשבוע. הוא מיועד לתלמידים מתעניינים גם אם התחום אינו חלק מהמקצועות המדעיים שבחרו להרחיב. המחנה מסובסד ע"י משרד האנרגיה והתשתיות כך שעלותו למשתתף נמוכה.

 

מצורף עלון אודות המחנה וההרשמה.

 

 

  הזמנה למחנה קיץ וטופס ההרשמה