בגרות קיץ תשע"א (2011): השאלות ופתרונות מלאים
31/10/2011

השאלות ופתרונות המובאים כאן הם מהספר "לקט מבחני בגרות בפיזיקה - 5 יחידות לימוד" בעריכת עדי רוזן.

מכניקה

שאלה 1: קינמטיקה
שאלה 2: כוחות וחוקי ניוטון
שאלה 3: תנע ושימורו
שאלה 4: אנרגיה מכנית ושימורה
שאלה 5: כבידה

אלקטרומגנטיות

שאלה 1: פוטנציאל קיבול וקבלים
שאלה 2: מעגלי זרם
שאלה 3: מעגלי זרם
שאלה 4: השדה המגנטי
שאלה 5: השדה המגנטי

קרינה וחומר

שאלה 1: תופעות יסודיות של האור
שאלה 2: גלים מכניים ואלקטרומגנטיים
שאלה 3: מבנה האטום
שאלה 4: דואליות הקרינה האלקטרומגנטית
שאלה 5: הגרעין