תרגיל מספר 3: תנועת החרוז
9/12/2010

באיור מוצג חישוק מעגלי אנכי שמרכזו O. את הנקודה הגבוהה ביותר A של החישוק מחברים באמצעות מוט צר עם הנקודה הנמוכה ביותר B של החישוק (ראה איור), ועם מוטות צרים נוספים לכל הנקודות הנמצאות על היקף החישוק, מימין לקוטר AB (באיור מסורטטים כמה מבין מוטות אלה). משחררים מהנקודה Aחרוז, כך שינוע ללא חיכוך לאורך אחד המוטות.

לאורך איזה מוט, משך תנועת החרוז החל מהנקודה Aוכלה בנקודה שעל היקף החישוק, הוא הקצר ביותר? נמק.

 

לפתרון לחצו כאן