תרגיל 2: שני מטוסים והד
11/11/2010

שני מטוסים טסים האחד לקראת האחר לאורך קו ישר. גודל מהירותו של כל מטוס (ביחס לאוויר) היא 576 km/h. ברגע t0 = 0 משוגר גל קול מאחד המטוסים; הגל פוגע במטוס האחר ומוחזר למטוס הראשון ברגע t = 68s. גודל מהירות גל הקול באוויר הוא 340 m/s.
חשב מה היה המרחק, L, בין המטוסים ברגע t0.

לפתרון לחצו כאן