בגרות קיץ תש"ע (2010): השאלות ופתרונות מלאים
21/10/2010

השאלות ופתרונות המובאים כאן הם מהספר "לקט מבחני בגרות בפיזיקה - 5 יחידות לימוד" בעריכת עדי רוזן שיצא לאור בקרוב.

מכניקה

שאלה 1: כוחות וחוקי ניוטון
שאלה 2: תנועה מעגלית
שאלה 3: תנע ושימורו
שאלה 4: אנרגיה מכנית ושימורה
שאלה 5: כבידה

אלקטרומגנטיות

שאלה 1: חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי
שאלה 2: פוטנציאל קיבול וקבלים
שאלה 3: מעגלי זרם
שאלה 4: השדה המגנטי
שאלה 5: השדה המגנטי

קרינה וחומר

שאלה 1: תופעות יסודיות של האור
שאלה 2: גלים מכניים ואלקטרומגנטיים
שאלה 3: מבנה האטום
שאלה 4: דואליות הקרינה האלקטרומגנטית
שאלה 5: דואליות הקרינה האלקטרומגנטית