מכללת רופין-בית הספר להנדסה, עמק חפר.

המידע לקוח מאתר מכללת רופין ויש להתעדכן בשינויים. בכל מקרה פרסום המכללה הוא הקובע.

התנאים לקבלה כתלמיד מן המניין לבית הספר להנדסה:

  1. זכאות לבגרות.
  2. במקצועות מתמטיקה, אנגלית ופיזיקה *  נדרש ציון של 80 לפחות ב- יחידות לימוד או ציון 70 לפחות ב- 5 יחידות לימוד.
  3. ציון פסיכומטרי / מצרף / ממוצע בגרות

מועמדים אשר אינם עונים לתנאי הקבלה (המצוינים בסעיף 2), יכולים לבחור באפשרויות הבאות:

  1. השתתפות במכינה במקצועות המתמטיקה ו/או אנגלית ועמידה בהצלחה בבחינת הסיום.
  2. עמידה בהצלחה בבחינת פטור בבחינת פטור באותם מקצועות.

*  מועמד אשר לא למד פיזיקה במסגרת לימודי הבגרות, ישתתף במסלול לימודי יסודות הפיזיקה המתקיימים במהלך שנה א'.
מסלול זה מחייב סמסטר קיץ בסוף השנה. המשך הלימודים הסדירים מותנה בעמידה בדרישות לימודי היסוד בפיזיקה. 

מוסדות נוספים