המכון האקדמי טכנולוגי חולון, חולון.

המידע לקוח מאתר המכון האקדמי טכנולוגי חולון  ומעודכן לינואר 2005. יש להתעדכן בשינויים. בכל מקרה פרסום המכון הוא הקובע.

פירוט התארים במכון:
- הנדסת חשמל ואלקטרוניקה - לתואר ראשון (.B.Sc)
- הנדסת חשמל ואלקטרוניקה - לתואר שני (.M.Sc )* ,ללא תזה.
- ניהול טכנולוגיה - לתואר ראשון (.B.Sc)
- מדעי המחשב - לתואר ראשון (.B.A)
- מתמטיקה שימושית לתעשייה - לתואר ראשון .(B.Sc)*
- טכנולוגיות למערכות למידה - לתואר ראשון (.B.A)*
* אושרה פתיחת הרשמה , הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

זכאים להירשם במקצועות הטכנולוגיים:

 1. בעלי תעודת בגרות ישראלית, או תעודת בגרות מחו"ל, המאושרות ע"י משרד החינוך.
 2. ציון פסיכומטרי 500 ויותר.
 3. בעלי ציון 70 לפחות במתמטיקה, בתעודת הבגרות, בהיקף של 5 יחידות לימוד. או בעלי ציון 80 לפחות בהיקף של 4 יחידות לימוד.
 4. בעלי ציון 70 לפחות בתעודת הבגרות, באחד מהמקצועות הבאים: פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, או במקצוע טכנולוגי, בהיקף של 5 יחידות לימוד, או 7 יחידות לימוד.
 5. המועמדים הבאים רשאים להירשם, בתנאי שיבחנו בבחינת מיון במתמטיקה:
  א. בעלי תעודות בגרות הכוללת מתמטיקה בהיקף של 5 יחידות לימוד, שציונם במקצוע זה נמוך מ-70, או בהיקף של 4 יחידות לימוד, שציונם במקצוע זה נמוך מ-80.
  ב. הנדסאים, שתעודת הבגרות שלהם כוללת מתמטיקה, בהיקף של 3 יחידות לימוד בלבד (פרטים נוספים ראה מדריך לנרשם לשנת תשס"ו , בקורסי קיץ-רענון עמ' 27).

תנאי קבלה לשנת תשס"ו

הקבלה למכון האקדמי טכנולוגי חולון תיעשה לבעלי תעודת בגרות ישראלית באחד משני המסלולים הבאים:
א. המסלול הראשון מבוסס על ציון " התאמה א' ". המורכב מהציון הפסיכומטרי – 50% ומהציון הממוצע המשוקלל של תעודת הבגרות הישראלית – 50%.
ב. המסלול השני מבוסס על ציון " התאמה ב' ". המורכב מהציון הפסיכומטרי – 40%. ומציון הבגרות המשוקלל במתמטיקה – 40%. ומציון הבגרות המשוקלל בפיסיקה (או מחליף פיסיקה) – 20%.

הערות:

 • ועדת הקבלה תתחשב בציון הטוב מבין שני המסלולים.
 • בעלי תעודות בגרות מחו"ל יתקבלו למכון, לאחר דיון בנתוניו של כל מועמד.
 • מועמד שהתקבל ללימודים על סמך אחד מהמקצועות שאינם פיסיקה (סעיף 4 בתנאי הרישום), יחויב בקורס פיסיקה במסגרת מכינת הקיץ של המכינה הקדם-אקדמית.

  מוסדות נוספים