הטכניון, חיפה.

 המידע לקוח מאתר הטכניון ויש להתעדכן בשינויים. בכל מקרה פרסום האוניברסיטה הוא הקובע.

בחינת הסיווג בפיסיקה

בחינת הסיווג בפיסיקה הינה חובה לכל המתקבלים לטכניון, למעט מי שנבחנו בפיזיקה בבגרות ברמת 5 יחידות לימוד וציונם בבחינה 70 או יותר. פטורים מהוכחת ידע בפיזיקה כל המתקבלים לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף, לביולוגיה, להוראת הטכנולוגיה והמדעים (במסלול לביולוגיה בלבד), לכלכלה וניהול ולמדעי המעבדה הרפואית.
פטור מבחינת הסיווג בפיסיקה או הצלחה בבחינת הסיווג בפיסיקה הם תנאי קדם ללימוד רוב מקצועות הפיסיקה בטכניון.
המתקבלים למסלולים לפיסיקה, להנדסת חומרים ופיסיקה, להנדסה ביורפואית, למתמטיקה-פיסיקה ולהנדסת חשמל-פיסיקה, חייבים לקבל פטור מסיווג פיסיקה או להצליח בבחינת הסיווג בפיסיקה לפני תחילת הלימודים.
למתקבלים למסלול להנדסת חשמל ולרפואה מומלץ לקבל פטור מפיסיקה לפני תחילת הלימודים.

פטור מהבחינה
מתקבלים יהיו פטורים מבחינת הסיווג בפיסיקה או מחלקה במקרים הבאים:

  • בעלי תעודת בגרות ישראלית שציוניהם בפיסיקה 70 לפחות ברמה של 4 יח"ל או יותר - פטורים משני חלקי הבחינה.
  • בעלי תעודת בגרות ישראלית שציוניהם ב"מערכות חשמל" בהיקף של 5 יח"ל הינו 70 ומעלה - פטורים מבחינת הסיווג בפיסיקה חלק ב' -חשמל.
מקדמי הטבה (בונוסים)
למקצועות מתמטיקה ופיזיקה ברמה של  5 יחידות לימוד מקדם ההטבה הוא 1.3, לכימיה, ביולוגיה ברמה של 5 יח"ל המקדם הוא 1.25, למקצוע טכנולוגי מיוחד (אלקטרוניקה, מדעי המחשב, מערכות אלקטרוניות, מערכות חשמל, ניתוח מערכות וארגון קבצים, בקרת מכונות, כימיה טכנולוגית, מיקרוביולוגיה) מקדם הטבה של  1.25 ולשאר המקצועות ברמה של 5 יח"ל  מקדם הטבה 1.2.

מוסדות נוספים