אוניברסיטת בר אילן, רמת-גן.

המידע לקוח מאתר אוניברסיטת בר-אילן ויש להתעדכן בשינויים. בכל מקרה פרסום האוניברסיטה הוא הקובע.

1. הפקולטה למדעים מדויקים

בבית הספר להנדסה, במחלקות להנדסת חשמל ולהנדסת מחשבים, עדיפות לבעלי 4 ו- 5 יחידות במתמטיקה ופיסיקה בציון גבוה.

2. הפקולטה למדעי החיים

תוכנית הלימודים של הפקולטה למדעי החיים במסלול מדעי החיים מורחב מבוססת על העיקרון שכל התלמידים יקבלו בסיס רחב בביולוגיה כללית במשך שנה א' ו-ב'. תוכנית זו תיתן בסיס כללי בביולוגיה וידע חיוני במתמטיקה, פיסיקה וכימיה.
ברוב המסלולים (מדעי החיים מורחב, ביוטכנולוגיה, מדעי המעבדה הקלינית) סטודנטים שלמדו בתיכון פיזיקה בהיקף של 4 יחידות לימוד ומעלה והשיגו ציון 80 לפחות פטורים מקורסי הפיזיקה בשנה א' ללימודיהם.

3. ביופיזיקה

אחד מתנאי הקבלה הוא בגרות במתמטיקה ובפיזיקה, סך הכול 9 יחידות לימוד, בציון 80 בכל מקצוע. 
מועמדים שאין להם ציון בגרות בפיזיקה, ונתוניהם האחרים מעל הסף, ידרשו להשתתף בקורס מכינה בפיזיקה בקיץ, כתנאי לקבלתם.

 

מוסדות נוספים