אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע.

המידע לקוח מאתר אוניברסיטת בן-גוריון ויש להתעדכן בשינויים. בכל מקרה פרסום האוניברסיטה הוא הקובע.

1. הפקולטה למדעי ההנדסה

מתוך תנאי ההרשמה: זכאים להירשם מועמדים (עבור תלמידי תיכון) בעלי תעודת בגרות והעונים לאחד מההרכבים הבאים:

  1. למדו ונבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל לפחות ובאחד מהמקצועות" פיזיקה, כימיה, ביולוגיה ו/או מקצוע מדעי/טכנולוגי אחר, ברמה של 3 יח"ל לפחות.
  2. למדו ונבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 3 יח"ל לפחות ובאחד מהמקצועות" פיזיקה, כימיה, ביולוגיה ו/או מקצוע מדעי/טכנולוגי אחר, ברמה של 4 יח"ל לפחות. צירוף יחידות הלימוד של שני המקצועות יסתכם ב-7 יח"ל לפחות.

הנוסחא לחישוב ציון הסכם כדי להתקבל לפקולטה למדעי ההנדסה היא בהתאם לנוסחא הבאה:

כאשר:
Ps= ציון הבחינה הפסיכומטרית.
A= איבר המתמטיקה.
B= איבר הפיזיקה
E= איבר הבונוס בגין ציוני בגרות במקצועות הנדסיים מדעיים ברמה של 3 יח"ל לפחות. באתר האוניברסיטה ניתן למצוא טבלה, בה מפורטים המשקלות של המקצועות ההנדסיים ו/או מדעיים המוכרים על ידי מחלקות הפקולטה השונות, לצורך חישוב איבר E בנוסחת הסכם.

פירוט חלופות לכל איבר באתר האוניברסיטה.

הערה: גם תלמיד שלא למד פיזיקה (בתיכון או בכל מסגרת חילופית המפורטת במידעון) רשאי להירשם לפקולטה למדעי ההנדסה. אם יתקבל יחוייב ללמוד גם מבואות לפיזיקה בהתאם לדרישות המחלקות השונות.

2. הפקולטה למדעי הטבע, המחלקה למדעי החיים (עמ' 93-94)

המגמות הקיימות: מדעי החיים כללי, ביוטכנולוגיה מולקולרית, אקולוגיה, ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית, מסלול לתוכנית לימודים משולבת לתואר כפול: המחלקה למדעי החיים עם המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה.
תנאי הקבלה:
יתקבלו מועמדים באמצעות ועד קבלה מחלקתית אשר תתחשב בנתונים הבאים:
1. ציוני תעודת הבגרות.
2. ציון הבחינה הפסיכומטרית.
3. ציון הסכם.
4. לימודים קודמים במוסד להשכלה גבוהה (אם היו).
5. רמה באנגלית-מתקדמים 1.
6. ועדת הקבלה תדון תחילה בכל הבקשות של הנרשמים למחלקה למדעי החיים בעדיפות ראשונה. תינתן עדיפות בקבלה למועמדים שלמדו 5 יחידות במקצועות: פיזיקה, כימיה,  ביולוגיה ומתמטיקה 5 יח"ל בציון 75 לפחות. במידה ויוותרו מקומות, הועדה תדון במועמדים טובים העונים על הקריטריונים הנ"ל שנירשמו למחלקה למדעי החיים בעדיפות שניה או שינו עדיפותם.
הערות: לימודי מדעי החיים כוללים לימודי מתמטיקה, פיזיקה וכימיה. מומלץ לתלמידים שלמדו בבי"ס התיכון  רק 4 יחידות מתמטיקה להשלים את ידיעותיהם לרמה של 5 יחידות. כמו כן להשלים ידיעותיהם בפיזיקה ובכימיה.

3. הפקולטה למדעי הטבע, המחלקה לפיזיקה (עמ' 89-90)

לימודי התואר הראשון (B.Sc) במחלקה לפיזיקה מכוונים הן להכשרת התלמיד למחקר בסיסי בפיזיקה והן לתעסוקה במחקר יישומי במסגרת תעשיות עתירות מדע.
מגמות הלימוד לתואר ראשון:
1. פיזיקה - כללית
2. פיזיקה ומחשבים
3. פיזיקה ואלקטרואופטיקה
4. מסלול משולב פיזיקה עם הנדסת חומרים
5. מסלול משולב פיזיקה עם הנדסת חשמל ומחשבים
6. מסלול משולב פיזיקה עם מדעי המחשב

תנאי הקבלה למגמות 1-3:

  1. ציון בגרות במתמטיקה ברמה של 4 או 5 יח"ל.
  2. ציון בגרות בפיזיקה ברמ של 5 יח"ל
  3. ציון הסכם (שיקלול של ממוצע הבגרות והציון הפסיכומטרי).
  4. בחינת מיון במתמטיקה (לחייבים בה)
  5. רמה באנגלית בינונית לפחות.

תנאי הקבלה למגמה 4:
למסלול זה יתקבלו מועמדים שיעמדו בדרישות הקבלה של שתי המחלקות: פיזיקה והנדסת חומרים.

תנאי הקבלה למגמה 5:
רשאים להגיש בקשה לקבלה למסלול מועמדים בעלי ציוני בגרות גבוהים ופסיכומטרי מעל 700, או מועמדים שסיימו שנה אחת במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים בציון ממוצע 80 לפחות. בנוסף, על המועמדים לעבור ראיון אישי עם נציגי המחלקות (פיזיקה והנדסת חשמל ומחשבים).

תנאי הקבלה למגמה 6:
תלמידים חדשים במסלול זה צריכים לעמוד בתנאי הקבלה של המחלקה למדעי המחשב. תלמידים ותיקים יוכלו לפנות בבקשה להצטרף למסלול זה אם ישיגו ממוצע ציונים 82 בכל קורסי החובה של שנה א'. החלטה על הקבלה למסלול תינתן ע"י ועדת קבלה משותפת לפי קריטריונים שיקבעו מידי שנה.

מוסדות נוספים