אוניברסיטת תל אביב

המידע לקוח מאתר אוניברסיטת תל-אביב ויש להתעדכן בשינויים. בכל מקרה פרסום האוניברסיטה הוא הקובע.

 1. הפקולטה להנדסה

הפקולטה להנדסה כוללת: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי המחשב, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ופיזיקה (תואר כפול), הנדסה ביו-רפואית, הנדסה מכאנית, הנדסת תעשייה.
ליחידות הלימוד השונות יש ועדות קבלה משלהן. בנוסף על תנאי הקבלה הכלליים לתואר ראשון, קובעות ועדות אלו תנאי קבלה מיוחדים לתחומי הלימוד המסוימים, כשבין שאר השיקולים לקבלת מועמדים, מובא בחשבון גם היחס בין יכולת הקליטה של החוג ומספר המועמדים המבקשים להתקבל.
זכאים להירשם:
I. בעלי תעודת בגרות במתכונת הישנה במגמות: מתמטית-פיזיקלית, או טכנולוגית, בציון 70 לפחות במתמטיקה ובמקצוע הריאלי/טכנולוגי הנוסף. מועמדים שציונם במתמטיקה נמוך מ-70 לא יוכלו להתקבל אלא אם ייבחנו בבחינת המיון במתמטיקה. מועמדותם תידון גם על בסיס תוצאות בחינה זו, ראה להלן תנאי הקבלה בסעיף א.
II. בעלי תעודת בגרות במתכונת יחידות הלימוד (רפורמה), אשר נבחנו בבחינות הבגרות במתמטיקה בהיקף של ארבע יחידות לימוד לפחות ובמקצוע ריאלי אחד מבין המקצועות: פיזיקה, כימיה או מקצוע טכנולוגי, בהיקף של ארבע יחידות לימוד לפחות ואשר קיבלו בו ציון 70 לפחות.
מועמדים שנבחנו בביולוגיה ב-5 יחידות לימוד וציונם 80 לפחות, יוכר ציון זה כמקצוע ריאלי נוסף ברישוםלהנדסה מכנית, הנדסה ביו-רפואית והנדסת תעשייה.
מועמדים בעלי תעודת בגרות המכילה 5 יחידות בפיזיקה ו-5 יחידות מתמטיקה יזכו בבונוס: תוספת של 5 נקודות לציון ההתאמה.
 
לתשומת לב המתקבלים שלא נבחנו בבחינת בגרות בפיזיקה ברמה של חמש יחידות בציון 70 לפחות (המוגדרים כ"חסרי פיזיקה"):
מי שהתקבל לפקולטה כ"חסר פיזיקה" לא יוכל להשתלב בלימודי הפיזיקה, בשיעורים ובמעבדות שבתכנית הלימודים לפני שיעמוד הצלחה בבחינת סיווג בפיזיקה.
מניסיון השנים הקודמות מתברר, שתלמידים שהתחילו ללמוד ולא עמדו בדרישות הקדם בפיזיקה כפי שמצוין לעיל (קורס או בחינת סיווג לפני תחילת הלימודים), נתקלו בקשיים מרובים בהרכבת מערכת הלימודים. נקודה זו מודגשת עוד יותר לגבי עתודאים, המשרתים בתקופת סמסטר הקיץ בצה"ל – המשמעות היא עיכובים בלימודים בהיקף של סמסטר אחד לפחות. לכן, מומלץ בפני התלמידים לעשות את כל המאמצים לסיים בחינת סיווג בפיזיקה לפני תחילת הלימודים, על מנת לאפשר להם מערכת לימודים רגילה.
 
2.  בית הספר לרפואה ורפואת שיניים

רישום וקבלה לשנה א': תנאים כלליים ראה בפרקים "תהליך הרישום לתואר הראשון" ו"תנאי הקבלה לתואר הראשון".
תנאי קבלה נוספים לשנה א':
ידע בכימיה ובפיזיקה – עמידה בדרישות אלה מהווה תנאי קבלה נוספים ללימודי רפואה. על המועמדים להוכיח ידיעה בכימיה ובפיזיקה ע"י עמידה באחת מהחלופות הבאות:
I. בחינות בגרות ישראליות בכימיה ברמה של 3 י"ל לפחות ובפיזיקה ברמה של 5 י"ל;
II. בחינות בכימיה ברמת 3 י"ל לפחות ובפיזיקה ברמת 5 י"ל במכינה קדם אקדמית מוכרת.
III. בחינות בקורסים אוניברסיטאיים בכימיה ובפיזיקה ברמות מקבילות לנ"ל;
IV. בחינות סיום של קורסי קיץ אוניברסיטאיים בכימיה ובפיזיקה ברמות מקבילות לנ"ל.

3. בית הספר למדעי המחשב

יישקל מתן עדיפות למועמדים בעלי ציונים גבוהים במתמטיקה ובמקצוע ריאלי נוסף מבין המקצועות: פיזיקה, כימיה ומדעי המחשב ברמה של 5 יחידות לימוד.
קורס הכנה בפיזיקה: על תלמידי השנה הראשונה בתכניות הדו-חוגיות במתמטיקה, במדעי המחשב, בביולוגיה, ובמדעי המחשב עם הדגש בביו-אינפורמטיקה ללמוד קורס הכנה בפיזיקה בהיקף של 4 ש"ס. הקורס אינו נמנה במניין שעות הלימוד לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה". זאת למעט תלמידים בעלי תעודת בגרות ישראלית שעמדו בבחינת הבגרות בפיזיקה בהיקף של ארבע יחידות לפחות או בעלי תעודת בגרות במגמה אלקטרונית שנבחנו באלקטרוניקה במתכונת של חמש יחידות או שעמדו בבחינת קורס ההכנה בפיזיקה בחדשי הקיץ, בפקולטה למדעים מדויקים, בציון 70 לפחות.

4.  בית הספר למדעי המתמטיקה

קורס הכנה בפיזיקה: בתכניות הלימודים במתמטיקה חד-חוגי ובמתמטיקה דו-חוגי על תלמידי השנה הראשונה ללמוד קורס הכנה בפיזיקה בהיקף של 4 ש"ס. הקורס אינו נמנה במניין שעות הלימוד לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה", זאת למעט תלמידים בעלי תעודת בגרות ישראלית שעמדו בבחינת הבגרות בפיזיקה בהיקף של ארבע יחידות לפחות או בעלי תעודת בגרות במגמה אלקטרונית שנבחנו באלקטרוניקה במתכונת של חמש יחידות או שעמדו בבחינת קורס ההכנה בפיזיקה בחדשי הקיץ, בפקולטה למדעים מדויקים, בציון 70 לפחות.

5.  בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה

תנאי הרישום והקבלה: רשאים להירשם בעלי תעודת בגרות אשר נבחנו בבחינות הבגרות במתמטיקה ובמקצוע ריאלי נוסף: פיזיקה, אלקטרוניקה או חשמל במתכונת מורחבת (ריאלית), בהיקף מינימלי של תשע יחידות לימוד בשני המקצועות יחד (בהיקף של חמש יחידות במקצוע אחד וארבע יחידות במקצוע השני), ואשר קיבלו בכל אחד משני מקצועות אלה ציון 75 לפחות.

6.  הפקולטה למדעי החיים

ציון בגרות בפיזיקה 80 לפחות מזכה ב"פטור" מקורסי פיזיקה א+ב בשנה א' בביולוגיה בחוג המורחב.
 

מוסדות נוספים