מאמרים

מודל פיזי למבנה החומר והחלל בקנה מידה תת- אטומי

מאמר מאת פרופ' מנחם שמחוני, האוניברסיטה העברית ירושלים.