מרחיבים ידע

בטיחות הקרינה, המרכז למחקר גרעיני שורק

אתר המכיל מידע לגבי הסכנות הטמונות בקרינות השונות.

הרצאה של רנטגן משנת 1895

תרגום לאנגלית משנת 1896 של ההרצאה שניתנה בפני: Würzburg Physical and Medical Society