קרינת סינכרוטרון

מאמר מאת: י. שטיינברגר, מכון רקח לפיזיקה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, וע. יונת, ביולוגיה מבנית, מכון ויצמן למדע, רחובות.

בדיחה ירושלמית מספרת על אדם שבאחד הערבים חיפש במרכז העיר מטבע שאבדה לו. עובר אורח מנסה לעזור לו, אך ללא הצלחה. לבסוף הוא שואל "איפה בדיוק איבדת את הכסף?". "בשכונת בית ישראל, אבל כאן התאורה הרבה יותר טובה".
זה עשרות רבות של שנים משמש אור, וקרינה אלקטרומגנטית בכלל, במחקרים רבים ושונים במדעי הטבע. פיתוח מקורות קרינה חדשים הוביל מאז ומתמיד הן לתחומי מחקר חדשים, והן ליישומים חשובים.
המקורות להפקת קרינה אלקטרומגנטית בעוצמה הגבוהה ביותר כיום בתחום קרני X ואולרטא-סגול הוואקואום הם המקורות לקרינת הסינכרוטרון. קרינה זו מתקבלת מאלקטרונים בעלי מהירויות קרובות מאוד למהירות האור, הנעים במסלולים סגורים. היא מהווה משאב מחקרי ייחודי בגלל עצמתה, הספקטרום הרציף הרחב שלה, מיקודה וקיטובה. על קיומה מבססים היום אלפי מדענים, כולל פיזיקאים, כימאים, ביולוגים ואחרים את מחקריהם. במאמר זה מתוארות תכונות הקרינה, עקרונות מאיצי האלקטרונים אשר מהם היא מופקת, וכן תחומי יישום ומחקר אחדים המתנהלים באמצעותה.


שדה קרינה של מטען חשמלי הנע על מסלול מעגלי
במהירות קטנה מאוד ביחס למהירות האור. מתוך גוף הכתבה.

  גוף הכתבה, מתוך: תהודה כרך 21(2), דצמבר 2000.