חלק מהקישורים הם להדמיות המבוססות על יישומי java. במידה ואינכם רואים את היישומון, לחצו על התמונה כדי להתקין את תוכנת הג'אווה:

במידה ונתקלתם בבעיה בקישור לאחד האתרים אנא כתבו לנו

תבנית התאבכות באמבט גלים
הדמיה המציגה שני מקורות היוצרים גלים באמבט גלים, וקבלת תמונת ההתאבכות המתקבלת. ניתן לשנות את אורך הגל ואת המרחק בין המקורות, ולצפות בהשפעתם על תמונת ההתאבכות המתקבלת.
פותח ע"י C.K.Ng מורה לפיזיקה, הונג-קונג.

עקיפה באמבט גלים
מעבר של גל ישר באמבט גלים דרך סדק וקבלת תמונת העקיפה. ניתן לשנות את אורך הגל ואת רוחב הסדק ולבדוק כיצד שינויים אלה משפיעים על תמונת העקיפה המתקבלת באמבט.
פותח ע"י C.K.Ng מורה לפיזיקה, הונג-קונג.

התאבכות משני מקורות נקודתיים
ההדמיה מאפשרת להתרשם ולחקור תבנית התאבכות המתקבלת משני מקורות נקודתיים. לחיצה על העכבר בנקודה כלשהי תפעיל את ההדמיה. כאשר העכבר בנקודה מסוימת - ניתן לראות את המרחק מנקודה זו אל כל אחד מן המקורות וכן את הפרש המרחקים (ביחידות של אורך גל). ניתן לשנות את אורך הגל וגם ניתן "לגרור" עם העכבר את המקור הימני ולשנות את מקומו.
פותח ע"י GFu-Kwun Hwang.

סרטונים
סרטונים המדגימים יצירת גלים באמבט גלים, תמונות התאבכות ותמונת עקיפה.