פיזיקה של מערכות טכנולוגיות

1. מערכות טכנולוגיות

2. חשמל בבית

מערכות חשמל פשוטות, אנרגיה והספק

3. מנוע של מכונית

מבנה מנוע של מכונית, לחץ אוויר ולחץ בנוזלים, מושג הכח והעבודה

4. טילים ולווינים-מכניקה

חוק הפעולה והתגובה, עיקרון התנועה של טיל, תנועת לווין בחלל, מושג המסה ומושג המשקל

5. דוד שמש

מבנה דוד שמש, קרינה, הסעה והולכה של חום, התפשטות קווית, קרינת אור נראה ולא נראה

6. המצלמה

החזרה, בליעה ושבירת אור, עדשה מרכזת ומפזרת, עקרון הפעולה של המצלמה

7. טלפון

קול עצמה ותדירות, מבנה הטלפון, מבנה האוזן

8. פיזיקה של הנהיגה

מהירות קבועה, האצה והאטה, חוקי ניוטון, תנועה במעגל כח צנטריפטאלי וצנטריפוגלי

1 יח"ל - נושאים נוספים