פעימ"ה

1. תורת החום

1.1 תורת החום א': מקורות חום, מדי חום מסוגים שונים, סולמות טמפרטורה
1.2 תורת החום ב': התפשטות גופים בחום: קווית, נפחית ושיטחית. כמות חום: קלורימטריה, חום ההסק
1.3 תורת החום ג': היתוך, קיפאון, אידוי ועיבוי, התנדפות
1.4 תורת החום ד': חוקי הגז האידיאלי, מוליכות חום, הסעה וקרינה

2. זורמים

2.1 תורת הזורמים א': הלחץ, הגדרתו. לחץ בנוזלים, חוק פסקל, מתקן הידראולי-יתרון מכאני בנוזלים
2.2 תורת הזורמים ב': לחץ הידרוסטטי, חוק ארכימדס-חוק עילוי, לחץ אטמוספרי
2.3 תורת הזורמים ג': הידרודינמיקה- זורם בתנועה, כוחות ולחצים, ספיקה, חוק ברנולי

3. מכניקה

3.1 מכניקה א': כוחות- מדידה, וקטורים, שקול כוחות, הפרדה ישרת זווית, חוק ראשון ושלישי של ניוטון. התקני כוח ויתרון מכני, מרכז כובד
3.2 מכניקה ב': תנועה- מהירות קבועה, מהירות ממוצעת, גרפים של מרחק ומהירות כפונקציה של הזמן, תאוצה- נוסחאות התאוצה הקבועה, תנועה על פני כדור הארץ
3.3 מכניקה ג': החוק השני של ניוטון, מתקף ותנע, חוק שימור התנע
3.4 מכניקה ד': עבודה ואנרגיה, הספק ומכונות, חוק ראשון ושני של התרמודינמיקה, אנרגיה בתחום משיכת כדור הארץ, גלגלים מסתובבים (גוף צפיד)

4. תורת האור

4.1 תורת האור א': אופטיקה גיאומטרית- החזרת אור, שבירת אור, עדשות ומכשירים אופטיים, כולל תיקון עיוות ראיה
4.2 תורת האור ב': אופטיקה פיזיקאלית- האור כגל, התאבכות ועקיפה, קיטוב האור, שימושים טכנולוגיים
4.3 תורת האור ג': מקורות אור- השמש כמקור אור, זהירת אור, הלייזר לסוגיו, נורת להט
4.4 תורת האור ד': גלאי אור- גילוי אור, ספקטרום רחב: נראה, אינפרא אדום ואולטרא סגול, גלאים תרמיים, גלאים קוונטיים

5. חשמל

5.1 חוק אוהם, מטען וזרם, חיבור נגדים בטור ובמקביל, חיבור ספקים, מתח, אנרגיה עבודה והספק חשמליים

1 יח"ל - נושאים נוספים