1 יחידת לימוד

פיזיקה של מערכות טכנולוגיות

1. מערכות טכנולוגיות
2. חשמל בבית
3. מנוע של מכונית
4. טילים ולווינים-מכניקה
5. דוד שמש
6. המצלמה
7. טלפון
8. פיזיקה של הנהיגה

פעימ"ה

1. תורת החום
2. זורמים
3. מכניקה
4. תורת האור
5. חשמל