מכניקה

1. קינמטיקה –תנועה על קו ישר

1.1 המרחק, הזמן ויחידותיהם. מקומו של גוף, העתק ודרך, תיאור התנועה, המושג מהירות - תנועה קצובה
1.2 יחסיות התנועה, מהירות ממוצעת, מהירות רגעית, המושג תאוצה, תנועה בתאוצה קבועה, נפילה חופשית וזריקה אנכית, תיאורים גרפיים של תנועה קצובה ושוות תאוצה וניתוחם

2. דינמיקה – מצבי התמדה

2.1 הכוח ומדידתו, הניוטון כיחידת כוח, הכוח כווקטור
2.2 החוק הראשון והחוק השלישי של ניוטון: ניתוח מצבי שיווי משקל פשוטים, כוח נורמאלי, מתיחות בחוט, חיכוך

3. תנע ושימורו

3.1 המתקף של כוח קבוע ושינוי התנע של גוף
3.2 שימור תנע
3.3 התנגשות אלסטית והתנגשות פלסטית
3.4 התנע כווקטור

4. עבודה, אנרגיה קינטית

4.1 המושג עבודה, הספק ונצילות
4.2 אנרגיה קינטית
4.3 משפט עבודה - אנרגיה קינטית

5. כבידה

5.1 מערכת השמש, חוקי קפלר וחוק הכבידה והקשר בניהם (בתנועה מעגלית)
5.2 תנועת לוונים (במסלולים מעגליים)

בקבצים הבאים מופיעה תוכנית הלימודים החדשה, החל משנת תשס"ח. הקבצים שלפניכם מסוג  PDF. בחלק מהמחשבים, כדי לקרוא קובץ מסוג זה, יש צורך תחילה לשמור אותו ולפתוח אותו מהמחשב האישי.

  פרק 1: קינמטיקה
  פרק 2: דינמיקה
  פרק 3: עבודה ואנרגיה
  פרק 4: התנע ושימורו
  פרק 5: כבידה

3 יח"ל - נושאים נוספים