אלקטרומגנטיות

1. אלקטרוסטטיקה

1.1 תופעות חשמליות, מטענים חשמליים, חוק קולון, יחידת מטען חשמלי אלמנטרי
1.2 השדה החשמלי, שדה חשמלי אחיד בין לוחות מקבילים

2. מעגלי זרם ישר

2.1 המעגל החשמלי: מדידות, זרם מתח והתנגדות, חוק אוהם
2.2 מוליכים ומבודדים
2.3 תלות ההתנגדות בחומר, באורך ובחתך הרוחב (בטמפרטורה – איכותי)

3. כא"מ ומתח הדקים

3.1 מקור מתח
3.2 הגדרת כא"מ
3.3 הגדרת מתח הדקים
3.4 הקשר בין כא"מ ומתח הדקים

4. השדה המגנטי

4.1 שדה מגנטי, השדה המגנטי בקרבת תיל ישר וארוך, במרכז כריכה מעגלית ובסילונית (איכותי בלבד)
4.2 כוח הפועל על מטען הנע בשדה מגנטי, תנועת חלקיק בשדה מגנטי אחיד
4.3 כוח על תיל בו זורם זרם הנמצא בשדה מגנטי
4.4 יישומים: ספקטוגרף המסות, מגנטיות כדור הארץ

5. השראה אלקטרו-מגנטית

5.1 תנועת מוליך בשדה מגנטי - כא"מ וזרם מושרה
5.2 השראה א"מ, חוק לנץ
5.3 גנרטור AC, זרם חילופין (איכותי)
5.4 שנאי, העברת אנרגיה חשמלית למרחקים

בקבצים הבאים מופיעה תוכנית הלימודים החדשה, החל משנת תשס"ח. הקבצים שלפניכם מסוג  PDF. בחלק מהמחשבים, כדי לקרוא קובץ מסוג זה, יש צורך תחילה לשמור אותו ולפתוח אותו מהמחשב האישי.

  פרק 1: אלקטרוסטטיקה
  פרק 2: מעגלי זרם ישר
  פרק 3: השדה המגנטי
  פרק 4: השראה אלקטרומגנטית

3 יח"ל - נושאים נוספים