קרינה וחומר

1. אופטיקה גיאומטרית

1.1 האור כאנרגיה (איכותי), מקורות אור (גופים חמים, זרם חשמלי דרך גז), גופים שקופים ואטומים
1.2 החזרה, בליעה והעברה של אור, התפשטות האור, תלות עוצמת האור במרחק ממקור אור נקודתי
1.3 קרינה בלתי נראית
1.4 ליקויי מאורות
1.5 מהירות האור בריק ומדידתה (תיאור אחת השיטות)

2. גלים

2.1 פולס רוחבי, פולס אורכי, מהירות התקדמות של פולס
2.2 החזרה, מעבר פולס בין סביבות שונות
2.3 עקרון הסופרפוזיציה
2.4 גל מחזורי והגדלים המאפיינים אותו, גל עומד

3. מודלים של האור

3.1 האפקט הפוטו אלקטרי
3.2 יצירת קרני X ושימושיהן
3.3 דואליות האור

בקבצים הבאים מופיעה תוכנית הלימודים החדשה, החל משנת תשס"ח. הקבצים שלפניכם מסוג  PDF. בחלק מהמחשבים, כדי לקרוא קובץ מסוג זה, יש צורך תחילה לשמור אותו ולפתוח אותו מהמחשב האישי.

  פרק 1: אופטיקה גיאומטרית
  פרק 2: גלים מכניים ואלקטרומגנטיים
  פרק 3: דואליות האור והחומר, האטום והגרעין

3 יח"ל - נושאים נוספים