מעבדה

הניסוי הוא חלק בלתי נפרד ממקצוע הפיזיקה. הניסוי מאפשר את הכרת התאוריה והעקרונות שלה בצורה חווייתית ופעילה.
החל מקיץ 2010 יחוייב גם תלמיד הלומד פיזיקה בהיקף של 3 יח"ל להיבחן בבחינת הבגרות במעבדה. המעבדה מהווה 0.5 יח"ל מתוך 3 יח"ל.

רשימת ניסויי החובה
 
1. ניתוח קינמטי של תנועה מואצת.
2. החוק השני של ניוטון.
3. התנגשות בממד אחד (תנע ואנרגיה).
4. כא"מ והתנגדות פנימית של סוללה.
5. השדה המגנטי של סליל דק.
6. חוק השבירה.
7. עצם ודמותו בעדשה מרכזת.
8. האפקט הפוטו-אלקטרי.

  בקבצים הבאים מופיע פירוט המתייחס לכל אחד מניסויי החובה. הקבצים שלפניכם מסוג  PDF. בחלק מהמחשבים, כדי לקרוא קובץ מסוג זה, יש צורך תחילה לשמור אותו ולפתוח אותו מהמחשב האישי.

    ניתוח קינמטי של תנועה מואצת
    החוק השני של ניוטון
    התנגשות בממד אחד (תנע ואנרגיה)
    כא"מ והתנגדות פנימית של סוללה
    השדה המגנטי של סליל דק
    חוק השבירה
    עצם ודמותו בעדשה מרכזת
    האפקט הפוטו-אלקטרי

  3 יח"ל - נושאים נוספים