3 יחידות לימוד

מכניקה

במסגרת לימודי המכניקה הניוטונית נתאר ונחקור את סוגי התנועה השונים: תנועה קצובה, תנועה שוות תאוצה, תנועה בליסטית, תנועה מעגלית ותנועת תנודות. נכיר את המושגים הבסיסיים ביותר: מקום, העתק, מהירות, תאוצה, כח, מתקף-ותנע ואנרגיה, ואת חוקי השימור: שימור התנע ושימור האנרגיה.

אלקטרומגנטיות

בלימודי האלקטרומגנטיות ,נכיר את הכוח החשמלי - האחראי למבנה החומר ולמרבית תכונותיו. נתאר ונחקור תופעות חשמליות ומגנטיות: החל מחשמל סטטי ועד ליצירת זרם חשמלי בעזרת תופעות מגנטיות.

קרינה וחומר

כאן נכיר את המודלים שהוצעו לאור החל מניוטון ועד לאיינשטיין, את הקשר בין קרינה וחומר במבנה האטום ובתופעות גרעיניות כגון: רדיואקטיביות וכורים גרעיניים. בנוסף, נכיר את החשיבה המודרנית אשר ביסודותיה של תורת הקוונטים.

מעבדה

הניסוי הוא חלק בלתי נפרד ממקצוע הפיזיקה. הניסוי מאפשר את הכרת התאוריה והעקרונות שלה בצורה חווייתית ופעילה.
החל מקיץ 2010 יחוייב גם תלמיד הלומד פיזיקה בהיקף של 3 יח"ל להיבחן בבחינת הבגרות במעבדה.