עדשות

כתבה ד"ר דורותי לנגלי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.

 

מטרת הפעילות

א.  צפייה במהלך הקרניים היוצרות דמויות שונות בעדשה מרכזת.
ב.  חקירת הקשר בין מרחק העצם ובין מרחק הדמות, גודלה וצורתה עבור מרחק מוקד נתון.
ג.   חקירת הקשר בין יחס ההגדלה לבין מיקום העצם.
ד.  התאמת מיקום העצם ומרחק המוקד עבור יישומים מוגדרים.

הסבר על ההדמיה
בפעילות זו תעבדו עם הדמיה של היווצרות דמות בעדשה מרכזת (convex)  או מפזרת (concave), שפותחה ע"י B.Surendranath Reddy.
 העצם מוצג כחץ אדום והדמות כחץ כחול. נקודה אפורה מוצגת במרכז העדשה וכן מוצגות שתי נקודות צהובות מכל צד של העדשה המייצגות את מרחק המוקד ופעמיים מרחק המוקד (ראה תרשים).

 

 

מימין להדמיה מופיעים הערכים של רוחק המוקד, מרחק וגובה העצם, מרחק וגובה הדמות וכן יחס ההגדלה בין גובה הדמות לגובה העצם. ניתן לשנות את מיקום העצם, גובה העצם, מיקום העדשה ורוחק המוקד שלה.

הוראות ההפעלה
א. לשינוי מיקום העדשה לחצו בכפתור העכבר השמאלי על הנקודה האפורה וגררו ימינה / שמאלה.
ב. לשינוי מיקום העצם וגובהו לחצו בכפתור העכבר השמאלי על ראש החץ האדום וגררו ימינה / שמאלה או למעלה/למטה.
ג. לשינוי רוחק המוקד לחצו בכפתור העכבר השמאלי על נקודת המוקד וגררו בכיוון הרצוי.
ד. לשינוי התצוגה של מהלך האור בין הצגת הקרניים המיוחדות לבין הצגת מהלך אלומה שלמה יש לבצע לחיצה כפולה בכפתור שמאל.

לכניסה להדמיה לחצו כאן.

  דף עבודה בנושא עדשות, כתבה ד"ר דורותי לנגלי