דפי עבודה המקושרים להדמיה

הדפים שלפניכם מקושרים להדמיות, כך שתוכלו לענות על שאלות על ידי הפעלת ההדמיה.

 

עדשות

פעילות מאת ד"ר דורותי לנגלי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.
מטרות הפעילות: צפייה במהלך הקרניים היוצרות דמויות שונות בעדשה מרכזת, חקירת הקשר בין מרחק העצם ובין מרחק הדמות, גודלה וצורתה עבור מרחק מוקד נתון, חקירת הקשר בין יחס ההגדלה לבין מקום העצם, התאמת מקום העצם ומרחק המוקד עבור יישומים מוגדרים.