המודל הדואלי של האור

 

חושבים פיזיקה

מעת לעת מופיעה בדף הבית שאלת הבנה בפיזיקה. אתם בוחרים את התשובה הנכונה לדעתכם, ואנחנו מסכמים עבורכם את הפיזיקה שמאחורי השאלה. כאן תוכלו למצוא את השאלות והפיזיקה שמאחוריהן, בנושא המודל הדואלי של האור.

דפי עבודה המקושרים להדמיה

הפעילו את ההדמיה והעזרו בה על מנת לענות על דף העבודה המצורף.

סרטון - האפקט הפוטואלקטרי

מאת שולמית קפון, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות.

פעילויות סיכום לאירגון הידע

פעילויות מיועדות לביסוס קשרים בין מושגים לאחר שנלמדו.

שאלות חזרה

שאלות לחזרה לפני מבחן או בוחן.

מאמרים

פירסומים פופולריים עדכניים מהנעשה במחקר המדעי בארץ ובעולם בעברית ובאנגלית.

מרחיבים ידע

התייחסות לנושאים שאינם חלק מתוכנית הלימודים של בית הספר, ובכל זאת הם מעניינים את כולנו.

אתרי עזר

הדמיות וחומרים ברשת שניתן להיעזר בהם לפיתרון בעיות בשיעורי הבית או כדי להתכונן למבחן.

בגרויות ופתרונות

שאלות נבחרות, הכוללות פיתרון מלא והערות.