גלים מכניים ואלקטרומגנטיים

התמונה מתוך הספר מודלים של האור מאת עדי רוזן.

דפי עבודה המקושרים להדמיה

הפעילו את ההדמיה והעזרו בה על מנת לענות על דף העבודה המצורף.

quiz

בחנו את עצמכם בעזרת שאלונים אינטראקטיביים: אתם עונים ובסיום המערכת מגיבה, מעירה ומאירה. בנוסף, תקבלו ציון על המבחן. בהצלחה!

ניסויים

שאלות חזרה

שאלות לחזרה לקראת מבחן או בוחן

מתלמיד אל תלמיד

חומרים שנשלחו ע"י תלמידים למען תלמידים.

מרחיבים ידע

התייחסות לנושאים שאינם חלק מתוכנית הלימודים של בית הספר, ובכל זאת הם מעניינים את כולנו.

אתרי עזר

הדמיות וחומרים ברשת שניתן להיעזר בהם לפיתרון בעיות בשיעורי הבית או כדי להתכונן למבחן.

אנימציות

האנימציות יכולות להמחיש תופעה פיזיקלית באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה. הכנסו וצפו.

בגרויות ופתרונות

שאלות נבחרות, הכוללות פיתרון מלא והערות.