שיעור אינטראקטיבי

השראה אלקטרומגנטית

מאת שלמה רוזנפלד, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע