שטף מגנטי משתנה

לכניסה ליישומון לחץ על התמונה.

תיאור
תיל בצורת כריכה ריבועית נע דרך שדה מגנטי (שדה מגנטי חיובי יוצא מהמסך) שמתאפס לפתע במקום בו x=0.
מעל חלון האנימציה ניתן לראות את גרף השטף המגנטי דרך הכריכה כתלות בזמן. את המקום ואת הזמן בכל רגע ניתן לראות ע"י הצבת הסמן בשטח הגרף ולחיצה על עכבר שמאלי. הערך השמאלי הוא הזמן והימני הוא השטף.

מיקרא

עצור

pause

 צעד אחד קדימה

<< step

 צעד אחד אחורה step>>
החזר מצב לראשיתו

reset

שטף

 flux

התחל או המשך לאחר עצירה

start

זמן

time

שאלות 
1. העזר בגרף המתאר את השטף כתלות בזמן וחשב את גודל הכא"מ המושרה ברגע בו השטף מתאפס.
2. פרט ונמק את חישוביך.
3. מהו הכא"מ המושרה הנוצר בפרקי הזמן השונים של תנועת המסגרת? נמק.
4. קבע את כיוון הזרם המושרה בפרקי הזמן השונים. נמק.

  דיון 
  על פי חוק פראדיי  גודל הכא"מ המושרה נתון בביטוי:  

  1. הסבר במלים (לא דרך פעולות מתמטיות) את הרשום לעיל.
  2. על פי הנ"ל, מה בגרף מבטא את גודל הכא"מ המושרה? רשום את הביטוי המתימטי והסבר אותו במלים לא מתימטיות.
  3. על פי הנ"ל, מהו התנאי לכך  שגודל הכא"מ המושרה יהיה קבוע בזמן ומהו התנאי לכך שהוא ישתנה עם הזמן? נמק.
  4. מה יגרום לכך שגודל הכא"מ המושרה יגדל?
  5. הסבר כיצד  נוצר השינוי בשטף באנימציה המתוארת.

   

    לנוחותכם גם כקובץ