קווי שדה מגנטי

לכניסה ליישומון לחץ על התמונה.

תיאור
בכל האנימציות שלעיל (המופעלות ע"י לחיצה  על Start Animation 1  וכו') מוצגים גופים שונים והשדות המגנטיים שלהם. כדי לראות את השדה המגנטי בכל נקודה, יש ללחוץ לחיצה כפולה על עכבר שמאל ולהמתין עד שיופיעו הקו והחץ.

שאלות
1. אילו אנימציות מציגות בצורה נכונה עצמים פיזיקליים? נמק.
2. מהם העצמים הפיזיקליים המוצגים? נמק.

דיון
מגנט יוצר סביבו שדה מגנטי. זרם יוצר סביבו שדה מגנטי.

1. האם יש הבדל בין שני השדות המגנטיים? פרט והסבר.
2. איזה שדה, או אילו שדות, קיימים בקרבת אלקטרון בתנועה? 

 

  לנוחותכם גם כקובץ