חלק מהקישורים הם להדמיות המבוססות על יישומי java. במידה ואינכם רואים את היישומון, לחצו על התמונה כדי להתקין את תוכנת הג'אווה:

במידה ונתקלתם בבעיה בקישור לאחד האתרים אנא כיתבו לנו.

כוח לורנץ על תיל נושא זרם בשדה מגנטי
ההדמיה מציגה תיל במעגל חשמלי הנמצא בתוך שדה מגנטי אחיד. עם סגירת המפסק התיל זז בהתאם לכיוון הזרם בתיל וכיוון השדה המגנטי. ניתן לשנות בהדמיה את כיוון הזרם ואת כיוון השדה המגנטי. ניתן להציג את וקטור הכוח הפועל על התיל, את כיוון הזרם בתיל ואת כיוון השדה המגנטי.
פותח ע"י Walter Fendt.

כוח לורנץ על מטען חיובי הנע בשדה מגנטי אחיד
ההדמיה מציגה את מסלול תנועתו של חלקיק חיובי בשני אזורים בהם שורר שדה מגנטי אחיד. השדות הפוכים בכיוונם; שדה אחד - כיוונו לתוך הדף ושדה שני - כיוונו מתוך הדף. בהדמיה ניתן לשנות את עוצמתו של כל שדה מגנטי, את המסה של החלקיק ואת כיוון וגודל המהירות. (מתאים לתירגול השאלה מבגרות תשנ"ו)
פותח ע"י B.Surendranath Reddy.

ציקלוטרון
ההדמיה מציגה מבנה סכמטי של ציקלוטרון. ניתן לשנות את תדירות הציקלוטרון. בעת הפעלת ההדמיה מוצגים וקטורי התאוצה והמהירות. בדף האתר, בנוסף לכל ההסברים (באנגלית) על מבנה ופעולתו של הציקלוטרון, יש גם קישור לתמונה אמיתית של ציקלוטרון.
פותח ע"י B.Surendranath Reddy, National Taiwan Normal University

מטען בשדה מגנטי וחשמלי
בהדמיה מוצג מישור כולל צירים, עליו מונח מטען חשמלי חיובי. ניתן לשנות את: מיקום המטען לפי קאורדינטות, מהירות לפי רכיבים, שדה מגנטי לפי רכיבים, שדה חשמלי לפי רכיבים. בעת הפעלת ההדמיה מוצג הכוח המגנטי על ידי חץ אדום, המהירות בחץ כחול, והמסלול יופיע בצבע כחול. את מישור ההדמיה ניתן לשנות על ידי לחיצה על הכפתור השמאלי של העכבר וגרירת המישור לכיוון הרצוי.
פותח ע"י B.Surendranath Reddy

מבוא למגנטיות
מבוא לקהל הרחב, מתוך המוזיאון למדע וטכנולוגיה הקנדי.

מבוא למגנטיות של כדור הארץ
מה צורתו של השדה המגנטי הארצי ? כיצד הוא נוצר ? מדוע צורתו משתנה במהלך היממה ומשנה לשנה ? כיצד משפיעה עליו השמש ? - מבוא מקצועני לכל אלו, מבית ה USGS.