עמודה סופית של מטענים

חקירת שדה אלקטרוסטטי ופוטנציאל חשמלי באמצעות גיליון אלקטרוני- בסביבת עמודה סופית של מטענים

מטרת הפעילות

בפעילות זו תחקרו את השדה החשמלי ואת הפוטנציאל החשמלי בסביבת "עמודה" סופית של מטענים ותשוו לשדה ולפוטנציאל בסביבת חוט ישר אינסופי הטעון באופן אחיד.

  עמודה סופית של מטענים

דפי עבודה נוספים