שני מטענים שווי סימן

חקירת שדה אלקטרוסטטי ופוטנציאל חשמלי באמצעות גיליון אלקטרוני-
שני מטענים "נקודתיים" שווי מטען

 

מטרת הפעילות:

בפעילות זו תחקרו את השדה החשמלי ואת הפוטנציאל החשמלי בסביבת שני מטענים נקודתיים שווי מטען.

  שני מטענים שווי סימן

דפי עבודה נוספים