פעילות מבוא

חקירת שדה אלקטרוסטטי ופוטנציאל חשמלי באמצעות גיליון אלקטרוני - פעילות מבוא.

מטרת הפעילות

מטרת הפעילות הינה הכרת הסביבה וכן האפשרויות השונות לחקירה העומדות לפניכם. על מנת להגיע למיומנות והתמצאות ברמה טובה יהיה עליכם לחקור את התנהגות השדה החשמלי והפוטנציאל החשמלי הנוצרים על ידי מטען "נקודתי" חיובי.

  פעילות מבוא

דפי עבודה נוספים