מטרות האתר

- יצירת קהל לומדי פיזיקה מגובש.                                     

- איסוף חומר ועיבודו כך שיהיה זמין ללמידה עצמאית וייזמן ללומד אמצעי אינטראקטיבי בנוסף להוראה בכיתה ולספר הלימוד.                                                

- ריכוז חומרי עזר זמינים למורה ולתלמיד, המוכנים להפעלה בכיתה על פי שיקולו של המורה.            

- תיווך בין תלמידים וקהיליית המדע בישראל: הפניית שאלות וקבלת תשובות באמצעות פורום שיוקצה לנושא זה.                                                           

- הרחבת הידע הפיזיקאלי בנושאים שאינם נילמדים בכיתה.                           

- חשיפה מיידית לפירסומים עדכניים מהנעשה במחקר המדעי בארץ ובעולם.