יישומונים

יישומון הוא תרגום של המילה applet. יישומון בפיזיקה הוא physlet והוא קצר וממוקד. דפי הפעילויות שלפניכם (למעט שניים מהם) מקושרים ליישומונים שפותחו ע"י Wolfgang Christian ו: Mario Belloni ונמצאים באתר של Davidson College. חלק מהיישומונים מקושרים ל: Sir Wilfred Grenfell College ול: MyPhysicsLab.com.

דפי הפעילויות המקוריים תורגמו לעברית, עובדו והורחבו ע"י הניה ווילף (המרכז הארצי למורי הפיזיקה).

לכל דפי הפעילויות מבנה אחיד. לחיצה על התמונה תביא אתכם ליישומון. מתחת לתמונה של היישומון מופיע התיאור שלו ומיקרא למלים האנגליות המופיעות על כפתורי ההפעלה השונים. הנכם מתבקשים בצורה מפורשת או מרומזת לבצע פעולות שונות המאפשרות לכם לענות על מספר קטן מאוד של שאלות פשוטות. לאחר סעיף השאלות מופיע דיון. בראשית הדיון מופיע היגד או חוק ושאלות ממוקדות יותר במטרה שתמודדו לעומק עם מושג מסוים.  

מומלץ לעבוד מול המחשב כשדף הפעילות מודפס.

מטען בוחן

שדה חשמלי של שני מטענים

שדה חשמלי בסביבת שני מטענים נקודתיים

קביעת סימן המטען

קביעת סימן המטען של מערכת חלקיקים טעונים

שדה חשמלי וחוק קולון

כוחות בין מטענים חשמליים

הסימן והגודל היחסי של מטען

קביעת סימנם וגודלם היחסי של מטענים על פי קווי השדה החשמלי

תנועת חלקיק טעון בשדה אחיד